Bokningsvillkor

Här kan du läsa om alla detaljer kring din bokning

Särskilda boknings- och resevillkor gällande paketbokningar på Petit Hotel’s fjällhotell

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats skriftligt av bokningsstället.

Betalning
Totalbeloppet dras automatiskt via kreditkort när bokningen sker via den betalningslänk som ni får ihop med bekräftelsen. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad.

Faktura
Önskas betalning via faktura kan bokning endast ske direkt på hotellet.

Avbokning
Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst utgår en expeditions kostnad på 500 kr/rum Vid avbokning senare än 30 dagar före ankomst utgår en avbokningskostnad på 100 %. Hyrs boendet ut till ny gäst återbetalas mellanskillnaden med avdrag för omkostnader för återuthyrning, dock minst 1.000 kr.

Force Majeure
Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrade att utnyttja resan.

Reklamation
Ev. klagomål skall framföras till hotellansvarig eller dennes ombud så snart som möjligt. Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar leverantören på plats. Lämnar Ni hotellet utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara hotellet skriftligen tillhanda
senast 30 dagar efter vistelsens slut.

Ändringskostnader
Ändring av boende: 250 SEK/ändring.

Personuppgiftslagen (PUL)
Vid bokning samtycker du som kund att dina personuppgifter får behandlas av hotellet och den tekniska arrangören. Detta görs för att säkerställa gäst administration och säkerställa en tillförlitlig hantering i tillfälle av olycksfall och för att kunna administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kommer också att användas för att informera om reserelaterade erbjudanden och marknadsundersökningar.

Särskilda boknings- och resevillkor för Petit Hotel’s Paketerbjudanden

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats skriftligt av bokningsstället.

Betalning
Bokningen skall bekräftas med ett kreditkort via den betalningslänk som ni får i samband med bekräftelsen. Den totala kostnaden betalas vid hotellet vid ankomst eller avresa. Om resan innehåller transport eller andra arrangemang som kräver omgående betalning dras hela beloppet direkt.

Faktura
Önskas betalning via faktura kan bokning endast ske direkt på hotellet.

Avbokning
Bokning kan avbokas online utan kostnad fram till kl. 18.00 dagen innan ankomst. Inloggningsuppgifter finns på er bekräftelse. Avbokning är giltig efter mottagen bekräftelse. Vid no-show eller avbokning senare än 18.00 dagen debiteras hela kostnaden. Ingår transport i paketet/bokningen måste avbokning ske via callcenter och samtliga biljetter återsändas snarast och återbetalas efter respektive transportörs regler.

Incheckning – sen ankomst
För ankomst senare än 18.00 skall detta meddelas anläggningen på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan kund.

Force Majeure
Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrade att utnyttja resan. För samtliga bokningar gäller allmänna resevillkor.

Reklamation
Ev. klagomål skall framföras till hotellansvarig eller dennes ombud så snart som möjligt. Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar hotellet på plats.

Ändringskostnader
Ändring av transport och/eller boende: 250 SEK/ändring.

Personuppgiftslagen (PUL)
Vid bokning samtycker du som kund att dina personuppgifter får behandlas av hotellet och den tekniska arrangören. Detta görs för att säkerställa gäst administration och säkerställa en tillförlitlig hantering i tillfälle av olycksfall och för att kunna administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kommer också att användas för att informera om reserelaterade erbjudanden och marknadsundersökningar

Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se ”Avbeställning och utebliven ankomst”. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomstoch avresetid samt hur betalning ska ske.

Ankomst och avresa
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 12.00. OBS! Vissa hotell tillämpar andra tider för ankomst och avresa. I så fall gäller dessa tider under förutsättning att du fått information om detta i samband med beställningen.

Sen ankomst
Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst
Det är praxis i branschen att hotellen accepterar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller: • Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du betala för ett dygn. • Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa. OBS! Vissa hotell har strängare villkor för avbeställning. I så fall gäller dessa under förutsättning att det meddelats vid beställningen. Avresa före den avtalade tidens utgång. Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid
Bor du på hotellet på obestämd tid och förkortar din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen innan du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.

Hotellets skyldigheter
Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

Dina egna önskemål
Inredning anpassad till kunder med funktionshinder Många hotell har idag anpassat delar av hotellet för kunder med funktionsnedsättningar. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att hotellet är rätt rustat och kan förbereda din ankomst på bästa sätt.

Rökning
Alla Petit Hotel är rökfria.

Husdjur
Önskar du ta med ett husdjur, meddela detta när du beställer rummet.

Teknisk utrustning
Behöver du någon särskild teknisk utrustning bör du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att dina önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses.

Mat
Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör du framföra dessa vid bokningstillfället.

Bokningsavgift och förskottsbetalning
Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

Betalning
I regel förmedlar Petit Hotel endast boendet och då garanterar du din bokning med kreditkortsnumret. Betalning sker vid ankomst direkt till hotellet. Undantag kan förekomma (t. ex. att hotellet önskar förskottsbetalning. Faktura/bokningsbekräftelse skickas då till dig). I vissa fall förskottsbetalas hela vistelsen direkt vid bokningstillfället med betal- eller kreditkort. De flesta betal- och kreditkort accepteras som VISA, Mastercard, American Express.

Kontokort, checkar och kuponger
De flesta hotell tar emot de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Det är därför klokt att i förväg ta reda på vad som gäller.

Dröjsmålsränta
Om du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

Registrering av utländska hotellgäster
Enligt utlänningsförordningen ska den som driver hotell se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

Förvaring av värdesaker och bagage
Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i värdeskåp på hotellrummet. Tala med receptionen – för säkerhetens skull. Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har oftast möjlighet att förvara ditt bagage i ett låst bagagerum. Hotellet ansvarar endast för din egendom om den förvaras i ett av hotellet låst utrymme, såsom bagagerum.

Värdefull egendom
Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom till hotellet för förvaring. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den.

Rätt att kvarhålla resgods
Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum
Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet eller i värdeskåp på rummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet
Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Denna information finns i allmänhet på insidan av din hotellrumsdörr, i särskild informationspärm på hotellrummet eller i receptionen. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.

Definitioner
Arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person,
juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget. Leverantör är den anläggning som levererar arrangemanget. Beställningens värde är avtalat pris för hela
beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Arrangören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara i särskilda förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa arrangören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

Förskott
Ett förskott på 15 % av bekräftat belopp förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturans datum. Faktura på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för arrangören. Förskottsbeloppet uppgår till maximalt 50 000 SEK om inte annat avtalats skriftligt. Förskottet är ej
återbetalningsbart.

Avbokning
Avbokning skall ske skriftligt till arrangören. Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta arrangören med 100 % av värdet på beställningen om inte annat framgår i offerten. Vid avbokning av del av beställningen skall ersättningen avse den avbeställda delen.

Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av arrangören och hanteras efter särskild överenskommelse. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Slutbetalning för arrangemanget skall ske mot faktura inom 10 dagar från avresedatum. Om betalningsfristen överskrids har arrangören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt faktureringsavgift.

Reservation för prisändringar
Om arrangören vill reservera sig för prishöjningar skall arrangören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av beställningen. Arrangören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll, berättigar arrangören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Ansvar egendom/vållande skada
Arrangören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Tvister
Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom överenskommelse och i sista hand genom skiljedom.

Skicka förfrågan till Hotell Furusund

Skicka förfrågan till Maritim Hotell & Krog

Skicka förfrågan till Blacksta Vingård

Skicka förfrågan till Blåsingsborg Gårdshotell

Skicka förfrågan till Magasinet Härön

Skicka förfrågan till Hotellnamn

Skicka förfrågan till Torups Gästgivaregård

Skicka förfrågan till Stora Hotellet Osby

Skicka förfrågan till Sahlströmsgården

Skicka förfrågan till Mullsjö Hotell & Konferens

Skicka förfrågan till Lotshotellet

Skicka förfrågan till Kastanjelund

Skicka förfrågan till Karnelund Krog & Rum

Skicka förfrågan till Ivögården Mat & Vingård

Skicka förfrågan till Husby Säteri

Skicka förfrågan till Hotell Villa Lönndal

Skicka förfrågan till Högby Spa & Konferens

Skicka förfrågan till Garpenbergs Slott

Skicka förfrågan till Eco by StrandNära

Skicka förfrågan till Bykrogen Österslöv

Skicka förfrågan till Buustamons Fjällgård

Skicka förfrågan till Bodelssons by the Sea

Skicka förfrågan till Björkhaga Hotell & Konferens

Skicka förfrågan till Charlottenlund Gårdshotell och Restaurang

Skicka förfrågan till Strandakar Konferens & Restaurang